ประกาศจากเว็บไซต์ Dootv.com

ทางทีมงานขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ลูกค้าไว้วางใจใช้บริการของเว็บไซต์ Dootv.com มาโดยตลอด
ทั้งนี้บริษัทมีความประสงค์ต้องการเปลี่ยนแปลงรูปแบบเว็บไซต์ใหม่ให้มีประสิทธิภาพการใช้งานมากขึ้น
และ ได้ทำการเปลี่ยนชื่อเว็บไซต์เป็น www.thaiflix.com โดยท่านสมาชิกสามารถใช้งานด้วย Log in เดิม
สำหรับท่านที่ติดปัญหาอย่างไร สามารถติดต่อสอบถามภายใต้การบริการของทีมงานเดิม
ทางทีมงานยินดีให้บริการท่านด้วยความจริงใจอย่างเต็มที่


Announcement from Dootv.com website

Our team cannot not thank you enough for choosing our Dootv.com service.
In accordance to our company goals to change the features and interface of the website in order to support more features
and be more efficient, the website will be changed to www.thaiflix.com Memberships will still remain using the same log in details.
However if under any circumstances you have any concerns,
members will still be able to contact the existing service of the same customer service team.
We are happy to sincerely help and serve you as best we can.